سلام به تو دوست عزیزم
در این کتاب کوچک قصد دارم تجربه ی تاثیر گذار خودم رو در مسیر قرارگیری صحیح
کاهش وزن و تناسب اندام با شما خواننده و همراه عزیز بازگو کنم و موضوع رسیدن به ایده
آل وزنی خودم رو اینکه چطور در بازه زمانی کوتاه وزن خودم رو به وزن ایده آل رسوندم
صحبت کنم در ادامه به این مساله خواهم پرداخت که چگونه میتوان وزنی ایده آل داشت و
درعین حال متناسب بود

برای خواندن بیشتر مطالب کتاب را خریداری کنید

 

39,000 ریال – خرید و دانلود فایل