34,000 ریال – دانلود با قیمت

 

xan

اگر اکانت اینستاگرام دارید، آیا اینستاگرام را بیشتر چک می کنید یا ایمیلتان را؟
روز به روز بازاریابی با ایمیل سخت تر می شود. البته منظورم این نیست که قدرتش را از دست داده یا باید کنار
گذاشته شود. هنوز اصلی ترین روش ارتباط در بازاریابی اینترنتی همان ایمیل است. ولی اطلاع رسانی، جلب توجه
مخاطب و بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی هر روز آسان تر می شود. دلیل آن است که رسانه های اجتماعی
برای مخاطب خیلی بیشتر از سایت ما یا حتی ایمیل شخصی جذاب است.

 

34,000 ریال – دانلود کنید