em

این کتاب، دومین کتاب از مجموعه کتابهایی است که در راستای افزایش دانش
عمومی کسبوکارهای اینترنتی، توسط مجموعه کارزار متعلق به شرکت آرمیتس
تهیه و به صورت رایگان در فضای مجازی، در اختیار علاقمندان به این حوزه قرار
گرفته است.

 

34,000 ریال – دانلود کنید