کتاب راز موفقیت زن خانه‌به‌دوشی که میلیاردر شد او دخترکی خیال‌پرداز بود. در بیشتر مواقع در اتاقش یا در میان علف‌های بلند به بازی تخیّلی می‌پرداخت. والدین او به امید پرورش ...